Regulamin wersja do druku
RekrutacjaRegulamin

Kandydat do I LO w Brzegu
im. Bolesława Chrobrego
składa następujące dokumenty:

 

-  podanie (wraz z wyborem profilu głównego oraz alternatywnych w odpowiedniej kolejności),

- 2 zdjęcia

- kartę szczepień, kartę zdrowia,

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wynikiem egzaminu gimnazjalnego, które kandydat dołącza natychmiast po jego otrzymaniu.

Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Liczba miejsc jest ograniczona; ilość miejsc w klasie do 34 uczniów. O przyjęciu decyduje ilość zdobytych punktów za świadectwo (max. 100 pkt.) oraz egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt.tj. po 50 pkt. maksymalnie za każdą część egzaminu).

 

Maksymalną ilość punktów za świadectwo (100 pkt.) stanowią:

21 pkt. - język polski

 . celujący 21 pkt.

 . bardzo dobry 18 pkt.

 . dobry 14 pkt.

 . dostateczny 10 pkt.

 . dopuszczający 4 pkt.

54 pkt. - 3 wybrane przedmioty z sześciu następujących:

. historia,

. matematyka,

. biologia,

. fizyka,

. geografia,

· język angielski

. celujący 18 pkt.

. bardzo dobry 16 pkt.

. dobry 12 pkt.

. dostateczny 8 pkt

. dopuszczający 2 pkt.

25 pkt. za inne osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie

 

Składanie dokumentów odbywa się w tenninie od 15.05.06 r. do 16.06.06r. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 28.06.2006r.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole nastąpi do 30.06.2006r.

Od 21.08 do 31.08.2006r. - termin dodatlowej rekrutacji do I LO

31.08.2006r.  - ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych

wprowadzone: 05/10/2010 18:46
- autor: sylwek
RekrutacjaRegulamin