Struktura organizacyjnaDyrekcja

Dyrektor               mgr Katarzyna Grochowska        

 

Z-ca dyrektora     mgr Wojciech Wolak


wprowadzone: 05/10/2010 18:42
- autor: sylwek
zmienione: 29/03/2018 18:40
- autor: sylwek
rejestr zmian dokumentu
Struktura organizacyjnaDyrekcja